Orhi.Rent käyttöehdot

Orhi Oy on päivittänyt markkinapaikka-, haku- ja vertailupalveluiden käyttö- ja sopimusehdot, jotka ovat voimassa 2.1.2024 alkaen orhi.rent -palvelun (orhi.rent jatkossa Palvelu) osalta. (Orhi Oy jatkossa ”Palveluntarjoaja”) Näiden ehtojen lisäksi sovelletaan seuraavia erityisehtoja.

Palvelun yleiset käyttöehdot määrittelevät Palveluntarjoaja tarjoaman Palvelun käyttöä. Palvelua ylläpitää Palveluntarjoaja, joka välittää eri alojen vuokrapalveluja ja yhdistää vuokralleantajat (jatkossa ”Vuokralleantajat”) ja vuokralleottajat (jatkossa ”Vuokralleottaja”).

Vuokralleantajat voivat jättää Palvelun kautta kohteitaan vuokralle, ja vuokraajat voivat vuokrata kohteita Palvelun avulla. Vuokralleantajat voivat olla vain yrityksiä ja vuokralleottajat voivat olla sekä yksityishenkilöitä että yrityksiä.

Palvelussa voi olla ilmoituksia, joissa varaaminen tapahtuu Palveluntarjoajan vuokrausohjelmiston kautta (www.orhi.fi) ja maksaminen tapahtuu Visma Pay Oy:n kautta (ilmoitukset jatkossa ”Nettivaraus”). Lisäksi palvelussa voi olla ilmoituksia, joissa varaaminen ja maksaminen voidaan hoitaa Palvelun ulkopuolella Vuokralleantajan tarjoamalla tavalla.

Kun viitataan yhdessä Vuokralleantajaan, Vuokralleottajaan ja orhi.rent -sivustoa käyttävään tahoon, käytetään nimitystä ”Käyttäjä” tai ”Käyttäjät”. Käyttämällä Palvelua Käyttäjä hyväksyy nämä Ehdot itseään oikeudellisesti sitoviksi. Hyväksymällä nämä Ehdot Käyttäjä hyväksyy myös Orhi Oy:n käyttöehdot ja Visma Payn käyttöehdot, jotka voi lukea lisää niiden omilta verkkosivuiltaan, sekä sitoutuu noudattamaan muita Palvelua koskevia ohjeita ja sääntöjä.

1. Käyttäjiä koskevat tiedot

Palvelunvälittäjä toimii tiedon välittäjänä Käyttäjien välillä sekä vastaa Palveluun liittyvästä asiakaspalvelusta. Palvelunvälittäjä ei ole vuokraustapahtuman osapuoli eikä vastaa Palvelussa olevista ilmoituksista.

Palvelussa voi olla Nettivaraus ilmoituksia tai ilmoituksia, joissa varaaminen ja maksaminen on mahdollista hoitaa Palvelun ulkopuolella.

Palvelun maksujenvälityksen toteuttaa Visma Pay (jatkossa ”Maksujenvälittäjä”) yhteistyössä pankkien ja luottolaitosten kanssa. Maksujenvälittäjällä on Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitoksen toimilupa. Kaikki tiedonsiirto ja rahaliikenne on SSL-suojattu. Kaikki Nettivaraukset kohteet maksetaan Maksujenvälittäjän kautta joko pankin verkkomaksupainikkeella tai korttimaksulla ja maksunsaajana näkyy Visma Pay Oy. Palvelunvälittäjä ei ole maksutapahtuman osapuoli eikä vastaa maksujen välityksestä.

Käyttäjä vakuuttaa olevansa vähintään 18-vuotias, tai että hänellä on huoltajansa lupa käyttää Palvelua, ja että hän on oikeustoimikelpoinen.

Mikäli Käyttäjä ei noudata näitä Ehtoja, Palvelunvälittäjä voi mitätöidä Käyttäjän käyttäjätunnuksen. Palvelunvälittäjä voi pysyvästi tai väliaikaisesti lopettaa Palvelun tai sen osan tarjoamisen Palvelunvälittäjän omaan harkintaan perustuen, etukäteen siitä ilmoittamatta.

2. Tilien luonti

Vuokralleantaja voi vuokrata kohteita ja/tai jättää vuokrailmoituksia niin paljon kuin haluaa, mutta tulee tämän rekisteröityä Palvelun käyttäjäksi. Rekisteröityminen maksaa Vuokralleantajalle 300 euron aloitusmaksun. Rekisteröityminen maksaa Vuokralleottajalle Visma Pay Oy:n maksut + Palveluntarjoajan 10% komission.

Vuokralleantajat ovat yksinomaisesti vastuussa kaikesta käyttäjätunnusten kautta suoritetusta toiminnasta sekä salasanan turvallisesta käytöstä, ylläpidosta ja salassapidosta. Mikäli Vuokralleantaja huomaa, että joku muu on käyttänyt Käyttäjän käyttäjätunnuksia ilman Käyttäjän lupaa, Käyttäjän tulee ilmoittaa asiasta Palvelunvälittäjän asiakaspalveluun sähköpostitse asiakaspalvelu@orhi.fi

3. Miten Palvelu toimii

Vuokralleottaja selaa vuokraamoita Tori Autot palvelussa josta Vuokralleottaja sapuu Orhi.rent sivulle tekemään varauksen vuokrausohjelmiston kautta.

Vuokralleantajan vuokrausohjelmisto kertoo, milloin kohde olisi mahdollista varata. Vuokralleantaja voi hallinnoida omaa vuokrausohjelmistoa orhi.urent.fi.

4. Varaaminen ja maksaminen

Varaukset lähetetään Palvelun kautta. Palvelussa voi myös olla ilmoituksia, joissa ilmoittajan yhteystiedot ovat näkyvillä. Näihin Vuokralleantaja-yrityksiin on mahdollista olla myös suoraan yhteydessä.

Vuokralleottajan maksettua varaus kokonaisuudessaan, vahvistuu varaus ja sekä Vuokralleottaja että Vuokralleantaja saavat varausvahvistuksen sähköpostiin.

Vuokralleottaja maksaa Vuokralleantajan määrittelemän vuokrahinnan, joka näkyy vuokrausohjelmistossa, Vuokralleantaja voi lisätä vuokrausohjelmistoon lisäpalveluita (näitä voi olla mm. nokkakärryt, kuormansidontaliinat, maastapoistumislupa) sekä kilometripaketteja. Vuokralleantaja voi myös valita vuokrausohjelmistoon muita maksullisia lisäpalveluita kuten luottotietojen tarkastus, sopimuksen sähköinen allekirjoittaminen, avainautomaatti, GPS-paikannus ja laskun lähettäminen vuokrausohjelmiston kautta. Lisätietoja voitte lukea osoitteesta www.orhi.fi 

Vuokralleottaja voi peruuttaa varauksen Vuokralleantajan toimintaperiaatteiden mukaisesti. Vuokralleantaja voi tehdä rahapalautuksen täysimääräisenä maksuvälittäjän palvelun kautta tai ottaa välistä haluamansa peruutusmaksun.

5. Vuokralleottajan oikeudet ja vastuut

Tämä teksti viittaa Vuokralleottajan sitoutumiseen antamaan totuudenmukaiset, tarkat ja riittävän laajat tiedot vuokrauksen yhteydessä. Lisäksi Vuokralleottaja sitoutuu ylläpitämään oikeita, riittäviä, tarkkoja ja ajantasaisia tietoja palveluun myös jatkossa. Vuokralleottajan on myös päivitettävä palveluun ilmoittamiaan tietoja koskevat muutokset.

Tämä sitoutuminen on tärkeä, koska vuokrausohjelmistoon ja muihin tietoihin perustuen palveluntarjoaja voi hoitaa vuokraustoiminnan tehokkaasti ja varmistaa, että Vuokralleottaja täyttää kaikki tarvittavat edellytykset ja vaatimukset. Tämä auttaa myös varmistamaan, että palvelun tarjoajalla on oikeat tiedot Vuokralleottajasta ja vuokraustoiminnasta. Päivitettyjen tietojen antaminen on tärkeää, jotta palvelu pysyy ajantasaisena ja vuokraustoiminta sujuu mutkattomasti.

Vuokralleottajan vastuulla on huolehtia ja kohdella vuokraamaansa kohdetta samalla tavalla kuin se olisi hänen omaisuuttaan.

Vuokralleottaja on vastuussa kohteen hoidosta ja vastaa siitä koko vuokra-ajan ajan. Hänellä on velvollisuus noudattaa aina Vuokralleantajan asettamia sopimusehtoja ja ohjeistuksia kohteen käytön ja palautuksen suhteen. Tämä tarkoittaa, että Vuokralleottajan on toimittava kohteen kanssa vastuullisesti ja noudatettava kaikkia sovittuja sääntöjä ja vaatimuksia.

6. Käyttäjän oikeudet ja vastuu

Palvelunvälittäjällä on oikeus sulkea Vuokralleantajan käyttäjätunnukset Palvelussa olevien ohjeiden tai sääntöjen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.

Käyttäjä on vastuussa viranomaisille ilmoitettavista tiedoista, jotka liittyvät heidän omaan vuokraustoimintaansa, sekä veroista, veroluonteisista maksuista ja muista maksuista, jotka edellytetään voimassa olevassa lainsäädännössä.

Palvelussa voi olla linkkejä muihin verkkosivustoihin, ja Käyttäjä vierailee näillä kolmansien osapuolten verkkosivustoilla omalla vastuullaan.

 7. Palveluntarjoajan oikeudet ja vastuunrajoitus

Vuokraussopimus kohteen osalta muodostuu ainoastaan Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan välille. Palveluntarjoaja ei ole mukana vuokraussopimuksessa osapuolena.
Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjien maksusuorituksista tai heidän tekemistään toimista Palvelussa tai muualla. Palveluntarjoaja ei myöskään ole vastuussa mahdollisista vahingoista, tapaturmista tai rikoksista, jotka tapahtuvat vuokra-aikana. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät Palveluun, sen käyttöön tai sen kautta saatavaan tietoon tai ilmoituksiin.

Palvelunvälittäjä ei vastaa Käyttäjien maksamatta jättämistä maksuista, Käyttäjien välisistä sopimuksista tai niiden sisällöstä, Käyttäjien verotuksesta tai kohteiden vakuutuksista. Käyttäjä on yksin vastuussa Orhi Oy:n käyttöehtojen, näiden Ehtojen ja Vuokralleantajia koskevien Lisäehtojen noudattamatta jättämisestä ja siitä aiheutuvista seurauksista.

Palveluntarjoaja pyrkii tarjoamaan jatkuvan ja häiriöttömän Palvelun parhaansa mukaan, mutta ei takaa Palvelun keskeytyksetöntä, ajoissa tapahtuvaa tai virheetöntä toimintaa. Palveluntarjoaja ei vastaa teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä tai niiden seurauksista, eikä kolmansista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu muutoksen, uudistuksen, teknisen syyn tai tietoliikenneverkon huollon, asennuksen tai muun vastaavan syyn vuoksi tai mikäli lainsäädäntö tai viranomaismääräys sitä edellyttää. Keskeytyksen kesto pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä, ja siitä ilmoitetaan etukäteen, jos se on mahdollista. Jos maksullisen Palvelun käyttö estyy syistä, jotka eivät johdu Käyttäjästä, vähintään yhdeksi (1) vuorokaudeksi, Palvelun käyttöaikaa pidennetään vastaavasti. Tämä edellyttää kuitenkin, että Käyttäjä reklamoi toimintahäiriöstä Palveluntarjoajalle, paitsi jos kyse on ennalta ilmoitetusta käyttökatkosta. Käyttäjällä ei ole oikeutta muihin korvauksiin käyttökatkon takia. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun käytön tai toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten aiheuttamista vahingoista Käyttäjälle tai kolmansille.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa näytettävien ilmoitusten sisällöstä tai niiden oikeellisuudesta. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Käyttäjien antamien tietojen oikeellisuudesta, Käyttäjien ilmoittamien tietojen tai niiden oikeellisuuden ja laillisuuden tai siitä, onko Käyttäjä oikeutettu tarjoamaan tai vuokraamaan kohdetta.

Palveluntarjoaja voi poistaa aineistoa, joka aiheuttaa oikeudellisia epäselvyyksiä, sisältää loukkaavaa tietoa tai on sopimatonta tai epäasiallista Palveluntarjoajan brändille.